Alshunak Fadi

编辑:码头网互动百科 时间:2020-05-30 17:50:10
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
Alshunak Fadi,约旦籍足球运动员。
外文名
Alshunak Fadi
国    籍
约旦
运动项目
足球

Alshunak Fadi场上位置

编辑
守门员

Alshunak Fadi职业生涯

编辑
时间
  
球队
  
2012 - 2014沙巴艾尔侯赛因
[1] 
参考资料